Prodej a servis počítačů Pečky
Chvalovická 1076, Pečky 289 11
Tel.: +420 317 471 289
E-mail: info@kkcomp.cz

Po - Pá: 8:00 - 12:00 hod. / 13:00 - 17:00 hod.

Realizace projektu "Modernizace provozovny"

Realizace projektu "Modernizace provozovny"

Realizace projektu "Modernizace provozovny servisu výpočetní techniky"

Realizace projektu "Modernizace provozovny servisu výpočetní techniky" žadatele Ing. Karla Krištoufka byla podpořena z Programu rozvoje venkova – operace 19.2.1. v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Společně 2014+“ pro území MAS Podlipansko. Cílem operace 19.2.1 je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Z celkových uznatelných výdajů činí 55% prostředků vlastní zdroje a 45% prostředků dotace, z čehož 64 % je příspěvek EU a 36 % je příspěvek z národních zdrojů. Hlavním cílem projektu je modernizace vnitřního vybavení provozovny: prodejních polic a regálů, nábytku do dílny servisních techniků a kancelářských prostor pro zvýšení kapacity nabízených produktů, servisních prací a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, včetně modernizace osvětlení za LED technologii, která povede k lepším světelným podmínkám a bude méně náročná pro životní prostředí.

Dále zahrnuje rozšíření služeb o servisní úkony pomocí zakoupení software vzdálené pomoci.

V poslední řadě zahrnuje nákup barevného oboustranného A3 kopírovacího stroje, který bude sloužit pro interní účely i pro účely rozšíření služeb pro zákazníky.

Fotografie prvozovny po modernizaci

Fotografie provzovny před modernizací

EU
Realizace projektu "Modernizace provozovny"Realizace projektu "Modernizace provozovny"Realizace projektu "Modernizace provozovny"

Zpět na kategorii
Jak často necháváte zkontrolovat počítač?
Více než 1x ročně
8353
Méně než 1x ročně
6675
Když se příliš zpomalí
6340
Až když přestane fungovat
6534